Populära kortspel

Populära kortspel är oftast de roligaste. Det finns en uppsjö av olika kortspel och det är lätt att glömma bort reglerna. Vi skriver ner reglerna på de populäraste kortspelen.

Läs mer

Fyrtioett - regler

Fyrtioett är ett så kallat sticktagningsspel där man spelar individuellt samtidigt som man hjälper de andra runt bordet.

Antal spelare: 4

I kortspelet fyrtioett spelar man parvis.

Antal kort: 52

Hjärter är permanent trumffärg i kortspelet fyrtioett.

Såhär spelar man:

Given ger alla 13 kort var, motsols, och korten delas inte ut ett och ett utan i grupper om 1-2-2-2-2-2-2.

Steg 1.

Budgivning fyrtioett: början på förhand till höger om given och vidare motsols, tittar spelarna på de kort de fick och tillkännager i turordning hur många stick de tror sig kunna ta. En spelare för protokoll och antecknar buden som poängen. Summan av de fyra buden måste motsvara minst 11 poäng – se nedan – för att det ska bli spel. Uppnår man inte 11 poäng börjar man om.

Steg 2.

Ett bud från 1 upp till 6 stick motsvarar lika många poäng. Ett bud på 7 stick eller högre motsvarar dubbla antalet poäng. Om någon av spelarna bjuder 7 stick eller mer, hamnar därför poängsumman automatiskt över 11 och det blir spel. Praktiken varierar de olika buden normalt mellan 2 och 6 stick, vilket gör att beslutet huruvida det ska bli spel eller inte hamnar hos den fjärde och siste spelaren som yttrar sig. Om hen inte anser sig kunna ge ett bud som gör att summan blir 11 eller högre, kastar hen sina kort varpå de övriga genast följer efter.

Steg 3.

Spelet i fyrtioett: Detta går till som vanlig sticktagning, med hjärter som permanent trumffärg. Förhand inleder med att spela ut valfritt kort, och man måste följa färg om möjligt, annars saka eller trumfa. Stickvinnaren spelar ut till nästa stick, osv. tills alla 13 sticken spelats.

Fyrtioett poängräkning: Personen som skriver protokoll håller reda på spelarnas poäng. En spelare som tar minst så många trick som hen bjöd får så många poäng som budet angav. Om en spelare bjöd t.ex. 5 stick, får hen 5 poäng om hen tar 5 stick eller fler. Om hen bjuder 7 stick eller högre, får hen däremot dubbla poängen.

En spelare som misslyckas med att spela hem sitt bud får istället motsvarande minuspoäng. Man spelar över flera givar, och given roterar motsols. Den spelare som först uppnår 41 eller fler poäng vinner för sin sida, därav namnet fyrtioett. Om två spelare från olika sidor samtidigt överskrider 41 poäng, vinner den spelare (och sida) som får flest.

Vändåtta regler

Vändåtta är ett stoppspel som är väldigt roligt att spela med flera spelare.

Antal spelare: 2–8

Hej knekt - kort: 52

Vid fem eller fler spelare ska man ha 104 kort.

Såhär spelar man:

Steg 1.

I vändåtta så inleds spelet med att det delas ut 7 kort till varje spelare. Resten av korten läggs i en hög mitt på bordet med baksidan upp. Översta kortet i talongen slås upp och läggs vid sidan om. Förhand börjar, och turen går medsols.

När det är ens tur ska man spela ett eller flera kort på högen. Spelar man ett kort måste det ha antingen samma valör eller samma färg som det översta kortet i högen (eller vara en åtta, se nedan). Spelar man flera kort, måste korten ha samma valör och det understa av dem ska ha samma valör eller färg som översta kortet i högen. Exempel: Överst i högen ligger spader 8. Då kan du spela ut spader 5, ruter 5 och hjärter 5 från din hand – spader 5 för att det kortet har samma färg som spader 8.

Steg 2

Kan eller vill man inte spela ett kort, måste man plocka upp det översta kortet i talongen till sin hand. Går detta att spela på högen får man göra det om man vill, annars måste man dra ett kort till, och ännu ett. Efter tre kort är det dock stopp; kan man fortfarande inte spela ut något kort blir det näste spelares tur. När korten i talongen tar slut blandar man korten och börjar om.

Essen och åttorna:

Essen och åttorna har speciella funktioner. Ess får bara spelas på ett kort av samma färg eller valör; det är alltså tillåtet att lägga ett ess på ett annat ess. Så snart någon lägger ett ess måste alla andra i turordning genast plocka upp var sitt kort från talongen till sin hand, och så återgår turen till den som spelade esset, varpå hen spelar ut ett nytt kort. Lägger samma spelare ett till ess, ska de andra på nytt plocka upp ett kort. Skulle första kortet som slås upp i given (dvs. det som påbörjar högen) vara ett ess, måste alla genast börja med att dra ett extra kort.

Åttorna är vilda kort, dvs, de kan alltid spelas oavsett vilket kort som just då ligger överst i högen. En åtta får dock inte läggas på en annan åtta, eller på ett ess. Den som spelar en åtta bestämmer vilken färg åttan gäller för. Hen kan alltså t.ex. spela klöver 8 och säga ”Det är spader som gäller”. Spelar någon en åtta utan att ange färg, gäller färgen på kortet närmast under åttan. Slås en åtta upp i given, gäller den för sin ordinarie färg.

Vändåtta poängräkning:

Så snart någon spelar sitt sista kort – och man får inte lägga ett ess eller en åtta som sitt sista kort – är omgången slut. De övriga får då minuspoäng i protokollet enligt följande:

  • Varje åtta på handen: -25 poäng.
  • Varje ess: -15 poäng.
  • Klätt kort respektive tia: -10 poäng.
  • Nummerkort: -5 poäng.
  • Vinnaren slipper givetvis minuspoäng. Man spelar som regel över flera givar och för löpande protokoll. Så snart någon kommit ned i -100 eller mer är spelet slut och den med minst antal minuspoäng har vunnit.

Tvåmanswhist – regler

Detta är det perfekta spelet för när man bara är två.

Antal spelare: 2

Antal kort: 52

Såhär spelar man:

I tvåmanswhist ger given 13 kort var, lägger resten av korten som talong på bordet med baksidan uppåt och vänder upp översta kortet för att bestämma trumffärg. Spelet går till som i vanlig sticktagning med trumf. Vinnaren av ett stick tar det översta (uppvända) kortet i talongen till sin hand. Förloraren tar istället ett osett kort.

Därefter vänds det nya översta kortet i talongen upp, och stickvinnaren spelar ut till nästa stick. De första tretton sticken saknar betydelse. När de sista kortet i talongen dragits, ska spelarna spela de tretton ”riktiga” sticken med de kort de då har på hand, och vinnaren tar flest av dessa. Det är alltså viktigt att under de tretton första sticken bygga sin hand med starka kort. Samtidigt ser spelarna vilket kort som vinnaren av nästa stick får, detta påverkar om de vill vinna sticket eller inte.

Varianter: Man kan om man vill räkna alla 26 sticken som spelas. Slutar det då 13–13, vinner den som tog det sista sticket. En variant är att det första kortet i talongen vänds upp och sedan placeras utskjutande underst, så att man hela tiden ser trumffärgen. De första tretton sticken spelas utan trumf och man behöver inte heller följa färg (men hela tiden ska översta kortet i talongen ligga uppvänt och vinnaren ta detta medan förloraren tar nästa osett, som ovan). De tretton sista sticken – som räknas – spelas däremot som vanligt sticktagningsspel, med färgföljningstvång.