Kortspel för barn

Att ta en paus ifrån iPad och mobil kan vara skönt och då är kortspel ett roligt alternativ. Att spela kort ihop med sina barn är inte bara mysigt, det är även lärorikt. Här listar vi kortspel för barn som hela familjen kan spela ihop.

Läs mer

Svarte Petter – regler

Svarte Petter är ett roligt och populärt kortspel för både barn och vuxna. De flesta känner nog igen kortspelet från sin barndom och det är ett kortspel som kommer spelas i flera år framöver.

Antal spelare: 3–6

Antal kort: 51

Man använder en vanlig lek och lägger undan klöverknekt. Den kvarvarande svarta knekten, spader knekt, benämns Svarte Petter.

Såhär spelar man:

Given delar ut korten medsols, ett och ett, så långt de räcker. Det gör inget om inte alla får lika många kort. Alla som fått par på handen, t.ex. två sjuor eller två kungar, oavsett färg, lägger upp dem på bordet. (Observera att Svarte Petter, spader knekt, inte får paras ihop med någon annan knekt)

Därefter är det förhand som börjar. Hen drar ett kort på måfå från spelaren till vänster om sig, som håller upp dem i solfjädersform, med baksidan vänd mot förhand. Om förhand nu drar ett kort av samma valör som ett annat som hen själv har på handen, ska hen genast lägga upp det paret på bordet. Blev det inget par behåller hen istället kortet på handen. Därefter är det spelaren som förhand drog ett kort från som nu i sin tur drar ett kort från spelaren till vänster om sig osv, medsols runt bordet. Den som blir av med alla kort utgår ur spelet. Till slut sitter en ensam spelare kvar– förloraren.

Hej knekt – regler

Hej knekt är ett roligt och livfullt kortspel. Kortspelet kom till på 60-talet och har varit populärt sedan dess. Vi kan rekommendera att kortspelet spelas på golvet istället för vid ett bord.

Hej knekt - spelare: 3–6

Hej knekt - kort: 52

Vid fyra spelare används hela leken, är ni tre spelare lägger ni undan en av tvåorna, spelar man fem lägger ni undan två tvåor, och om ni är sex lägger ni undan alla fyra tvåorna.

Såhär spelar man:

Given delar ut korten så att alla får lika många kort var. Utan att titta på korten lägger spelarna korten i en hög framför sig. Det gäller nu att snarast bli av med sina kort genom att vara snabb. Den deltagare som börjar vänder kvickt upp det översta kortet i sin hög (utan att kolla) och lägger det mittemellan deltagarna på golvet så att alla ser det. Om det är ett kort från 2 - 9 händer ingenting, utan nästa deltagare i turordning vänder upp översta kortet i sin hög och lägger det mitt på golvet. Är det en tia eller högre som vänds upp ska alla så fort som möjligt:

  • En tia: Vissla.
  • En knekt: Säga ”Hej knekt!”
  • En dam: Säga ”Goddag dam!”
  • En kung: Gör honnör.
  • Ett ess: Slå handflatan i golvet/bordet.

Personen som sist gör det rätta plockar upp alla korten och lägga dem underst i sin hög, med baksidorna upp. Som tröst får hen dock vända upp översta kortet i sin hög och på nytt börja spela ut. Den som blivit av med alla korten i sin hög först har vunnit.

Regler – Finns i sjön

Finns i sjön är ett roligt och enkelt kortspel som man kan spela timvis. Det funkar långt ner i åldrarna så det är perfekt för hela familjen.

Antal spelare: 2–5

Antal kort: 52

Såhär spelar man:

Given ger sju kort till varje spelare och lägger sedan överblivna kort, utan att titta på dem, med baksidan uppåt mitt på bordet i en stor ”sjö”. Korten ska inte läggas i en hög utan var för sig, som när man spelar kom ihåg. En spelare börjar. I detta spel ska man samla fyra valörer av varje färg.

Man frågar en valfri medspelare efter kort av en viss valör, exempelvis dam. Om den tillfrågade har en eller flera damer måste hen ge dem till spelaren som frågade, och spelaren får fortsätta med att ställa en till fråga. Skulle den tillfrågade spelaren inte ha några kort av den valören säger hen: ”Finns i sjön”. Då plockar man upp ett av korten som ligger på bordet, efter det ska spelaren som sade ”Finns i sjön” blir ny utfrågare.

Skulle man bli av med alla sina kort på handen till någon som frågar efter dem, har man rätt att genast dra sju nya kort från sjön. Finns det inga kort kvar får man inte delta i resten av spelet (men är ändå med på slutet när man räknar ihop korten). Spelaren med mest kvartetter i slutet vinner.

Gris – kortspel

Gris är ett uppmärksamhetsspel som även kallas “tummen upp”.

Antal spelare: 4-8

Antal kort:

Beror på antal deltagare. Om ni är sju - åtta spelare lägger ni undan alla tvåor och treor - är ni fem eller sex deltagare lägger ni även undan fyror - och är ni fyra deltagare lägger ni även undan femmorna.

Såhär spelar man:

I gris blandar given korten och delar ut så långt korten räcker. Alla spelare behöver inte få lika många kort. Den som fått kortet klöver 6, ”grisen”, börjar med att skicka det kortet öppet till spelaren till vänster, varpå hen i utbyte får ett annat kort dolt så att ingen annan ser det. Spelaren som fick grisen skickar det sedan i sin tur öppet vidare till näste spelare till vänster om sig, och får på samma sätt ett dolt kort i utbyte.

Det gäller att få en kvartett på handen. Observera att även de fyra sexorna, inklusive grisen, räknas som en kvartett! När en spelare har en kvartett på handen ska hen i smyg sätta en tumme mot bordskanten. Hen behöver inte göra det i samma ögonblick som hen fick ihop en kvartett, utan får vänta lite. När de andra spelarna observerar tummen ska de göra samma gest, sist ut förlorar.