Hasardspel

Hasardspel innebär att slumpen avgör vinnaren och inte skicklighet. Dessa tre varianter är våra favoriter.

Läs mer

Gurka – regler

Gurka är ett populärt hasardspel som har sitt ursprung i det baltiska området.

Antal spelare: 3–8

Antal kort: 52

Såhär spelar man:

En spelare för protokoll. Alla lägger en insats i potten, och sedan ges 6 kort var. Förhand inleder med att spela ut ett kort, valfritt. Turordningen är medsols och nu ska alla de andra lägga ett lika högt eller högre kort än det föregående. Går inte det, ska man lägga sitt lägsta kort. Färgerna spelar ingen roll. När alla spelat ett kort var till sticket, vänds det bort och den som lade det högsta spelar ut till nästa.

För essen gäller:

Läggs ett ess får näste spelare i tur inte lägga ett ess på det, utan måste spela sitt lägsta kort. Det får dock spelas flera ess i samma stick, bara det läggs kort emellan. De fem första sticken spelas såhär, varpå alla samtidigt vänder upp sitt kvarvarande kort och visar detta.

Poängräkning:

Den som har det högsta kortet kvar får lika många minuspoäng som kortets värde. Härvid räknas ess som 14, kung som 13, dam som 12, knekt som 11 och nummerkorten efter valör.

Gurka spelar man över flera givar; given roterar medsols. När någon kommit ned i 30 eller fler minuspoäng, är denne utslagen – man säger att hen blivit gurka. Hen får då om hen vill köpa in sig i spelet igen genom att lägga en ny insats i potten. Hen startar dock inte om på 0 i protokollet, utan får börja på lika många minuspoäng som den som då har mest! Vinnaren tar hem potten.

Femkort – regler

Femkort räknas som ett hasardspel då informationen om de andra spelarnas kort är så få vilket gör det omöjligt att spela taktiskt.

Antal spelare: 2–10

Antal kort: 52

Såhär spelar man:

Alla lägger ett lika stort belopp i potten. Spelarna får fem kort var. Förhand spelar ut först, och man spelar som i vanlig sticktagning. Man måste följa färg om man kan, och dessutom överstickstvång: man måste spela ett högre kort än det föregående om möjligt. Om föregående spelare inledde med klöver 9 och man själv har klöver 6 och klöver knekt på handen, måste man spela knekten.

Har man två kort som är högre än utspelskortet får man själv välja bland dem. Kan man inte sticka över men har två eller flera lägre kort i utspelsfärgen, får man spela vilket som helst av dem. Kan man inte följa färg, får man saka vilket kort man vill. Vinnaren av ett stick spelar ut till nästa. De fyra första sticken spelar ingen roll, men vinnaren av det femte och sista sticket tar hem potten. Alla satsar på nytt, och så spelar man ännu en omgång osv. Vem som helst får när som helst under spelet, före det sista sticket, säga: ”Bättre kort”. Om ingen avslår erbjudandet blir det omgiv samtidigt som potten ligger kvar, och så spelar alla med fem nya kort.

Stopp – regler

Våra regler på Stopp är väldigt grundläggande, det finns otaliga varianter av detta spel. Stopp handlar om att bli av med alla korten på handen först.

Antal spelare: 3-6

Antal kort: 52

Såhär spelar man:

Alla ska börja med ett kapital på 10 enheter, exempelvis tio enkronor, tio knappar eller egentligen vad som helst. Spelarna får 6 kort var. Resten av korten i leken läggs undan. Förhand börjar med att spela ut ett valfritt kort synligt på bordet. Man spelar medsols. När det är ens tur måste man om möjligt sticka föregående kort genom att spela ett högre kort i samma färg. Korten spelas alltid öppet på en och samma hög på bordet. Kan man inte sticka, måste man säga ”Stopp”. Om de övriga deltagare också säger stopp, ska hen som senast spelade ett kort vända bort högen på bordet. Därefter fortsätter samma spelare med att spela ett valfritt kort från sin hand, varpå de övriga i turordning som vanligt ska sticka.